UMELECKO REMESELNÁ DIELŇA

ANTIK ART VÁM PONÚKA:

  • reštaurovanie starožitného mobiliáru a umelecko remeselných výrobkov z dreva

  • reštaurovanie a opravy interierových, exterierovcých starožitných drevených komponentov aj stavebných celkov (schodiská, dvere, okná a pod.)

  • kompletné zariaďovanie dobových interiérov vrátane zaobstarania nábytku, doplnkov, resp. ich prípadná úprava podľa Vášho želania

  • doplnenie chýbajúcich kusov do súborov, výroba replík chýbajúcich kusov, resp. častí

  • návrh, vizuálizácia a realizácia autorských interiérov so symbiózou starožitných a moderných aspektov

  • ošetrenie mobiliáru proti drevokaznému hmyzu klasickými metódami, ako aj inovatívnou metódou mikrovlnného ohrevu, ktorá likviduje drevokazný hmyz v každom vývojovom štádiu (vajíčko, larva, dospelý jedinec)

AKO PRACUJEME:

Na základe Vami zaslaných záberov vyhotovíme predbežný cenový odhad na navrhovaný postup reštaurovania.

Najčastejšie rozlišujeme 3 reštaurátorske prístupy:

1. Komplexné reštaurovanie: je veľmi podrobné a zachádza do absolútnych detailov. Cieľom je dosiahnutie maximálne pôvodného stavu. Je to ale finančne najnáročnejšia metóda.

2. Reštaurovanie na základe dohody o druhu a množstve reštaurátorskych zásahov: v tomto prípade pracujeme prevažne so snahou zachovania pôvodnych povrchových úpravy a patiny, resp. maximálne s jej oživením. Pracuje sa na sfunkčnení kusu a kompletizácii chýbajúcich komponentov- stredne finančne náročné.

3. Konzervovanie momentálneho stavu: zameriavame sa na zamedzenie degradácie konkrétneho kusu a jeho stabilizovanie pri zachovaní najmenšej finančnej náročnosti.

Výsledná cena reštaurovania je v každom uvedenom prípade daná súčtom odpracovaných normohodín (s aktuálnou sadzbou) a spotrebovaného materiálu počas reštaurovania.

Dovoz a odvoz po reštaurovaní si zabezpečuje zákazník.

Po dohode s klientom vykonávame aj vypracovanie reštaurátorského zámeru, detailnú** dokumentáciu** postupu prác a reštaurátorskú správú

Poradíme Vám s výberom poťahových látok a odporúčime čalúnnika, s ktorým dlhodobo spolupracujeme.

Doplníme chýbajúce vnútorné aj vonkajšie kovanie, zámky a kľúče. Kovania sú buď originálne z našej zbierky alebo ich repliky. Doplníme aj chýbajúce staré dýhy, rezby, lišty a sústružené prvky.

Stacks Image 1075